Gazeta Krakowska, 1831, nr 123 (1 czerwca) + dod.

Opis na podstawie: 1801, nr 5.