Gazeta Krakowska, 1830, nr 113 (11 listopada)

Opis na podstawie: 1801, nr 5.