Gazeta Krakowska, 1829, nr 96 + dod. (2 grudnia)

Opis na podstawie: 1801, nr 5.