Gazeta Krakowska, 1824, nr 19 (7 marca) + dod.

Opis na podstawie: 1801, nr 5.