Gazeta Krakowska, 1823, nr 76 (21 września) + dod.

Opis na podstawie: 1801, nr 5.