Gazeta Krakowska, 1822, nr 18 (3 marca) + dod.

Opis na podstawie: 1801, nr 5.