Gazeta Krakowska, 1820, nr 91 (12 listopada) + dod.

Opis na podstawie: 1801, nr 5.