Gazeta Krakowska, 1811, nr 29 (10 kwietnia) + dod.

Opis na podstawie: 1801, nr 5.