Gazeta Krakowska, 1804, nr 4 (11 stycznia)

Opis na podstawie: 1801, nr 5.