Gazeta Krakowska, 1803, nr 97 (4 grudnia) + dod.

Opis na podstawie: 1801, nr 5.