Gazeta Krakowska, 1802, nr 83 + dod. (17 października)

Opis na podstawie: 1801, nr 5.