Pracownica Polska, R.32, nr 4 (kwiecień 1939)

czasopisma związkowe polskie