Nowa Gazeta : poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, R.13, nr 533 (17 grudnia 1918)

gazety polskie