Nowa Gazeta : poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, R.13, nr 527 (14 grudnia 1918) - wyd. poranne

gazety polskie