Nowa Gazeta : poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, R.13, nr 446 (9 października 1918)

gazety polskie