You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Dansk Bibliotekshistorisk Selskab

Dansk Bibliotekshistorisk Selskabs virksomhed siden den forrige beretning, der dækkede perioden til og med december 1987 (se Bibliotekshistorie 2, s. 152ff.) har været præget af Selskabets to hovedaktiviteter: mødearrangementer og publikationsvirksomhed. For den førstes vedkommende gælder det, at den har haft et særligt islæt ved afholdelsen af det første seminar vedr. bibliotekshistorisk forsknin…