Maria Fălcoianu

Pe verso-ul fotografiei încadrat de medaliile obţinute de fotograf se află textul de prezentare: "C. Szathmari. Pictor şi Fotografu Înălţimei Sealle Carol I Domnitorul Româniloru".

Maria Fălcoianu
Elena Cornescu
Zoe Retoride
[Marie Văcărescu, n. Mănescu]