You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Inkoop en aflossing van schuld voor 1832

BIJLAGE DER MEMORIE VAN TOELICHTING. OPGAVE van het gebruik, bij het Amortisatie-Syndicaat gemaakt van de som van een millioen zevenmaal honderd en vijftig duizend gulden, bij de wet van den 22den November 1830 (Staatsblad nº. 82) bestend om gedurende het jaar 1831 te worden besteed tot aankoop en aflossing van schuld, zoomede van het bedrag der renten van vroeger aangekochte en afgeloste schuld. …