You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Begrooting van staatsuitgaven voor 1832

BIJLAGE E DER MEMORIE VAN BEANTWOORDING: STAAT der op den 1sten October 1831 zich in leven bevindende en ten laste van Noord-Nederland gebleven gepensioneerden, ingeschreven in het grootboek der getierceerde kerkelijke en der buitengewone pensioenen, mitsgaders in het bijboek der buitengewone pensioenen