NOTA van inlichtingen op het adres van den luitenant der Chineezen te Oleh-leh Lie A Sie, houdende verzoek om vergoeding van als aannemer van een Rijkswerk geleden schade

Kamerstuk Tweede Kamer 1891-1892 kamerstuknummer 9 ondernummer 9