Ontwerp van wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening van eigendommen, noodig voor de verruiming van het Apeldoornsch kanaal tusschen Apeldoorn en Hattem

EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS