ONTWERP VAN WET tot heffing eener belasting als bijdrage in de kosten van de vloot, inzonderheid voor zoover deze strekt tot verdediging van Nederlandsch-Indië

Kamerstuk Tweede Kamer 1916-1917 kamerstuknummer 106 ondernummer 106