ONTWERP VAN WET houdende afschaffing der approbatie van vonnissen en dispositiën door krijgsraden gewezen, en, in verband daarmede, toekenning van hooger beroep aan de auditeurs-militair en aan de fiscaals

Kamerstuk Tweede Kamer 1916-1917 kamerstuknummer 61 ondernummer 61