Overdracht in beheer en onderhoud aan de polders ,,Helder en Huisduinen" en ,,het Koegras" van gedeelten van de Rijkswegen

NOTA TOT VERBETERING EENER DRUKFOUT IN DE NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG