Voorstel van wet van de heer Aalberse, tot aanvulling van het Wetboek van Strafrecht met een nieuw art. ter bestrijding van de oneerlijke mededinging

MEMORIE VAN TOELICHTING