You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Ontwerp van wet tot uitvoering van enkele bepalingen der op 12 Juni 1902 te 's Gravenhage gesloten verdragen: 1º. tot regeling der wetsconflicten met betrekking tot het huwelijk; 2º. tot regeling der voogdij van minderjarigen, onderscheidenlijk goedgekeurd bij de wetten van 23 Juli 1903 (Staatsbladen nos. 231 en 233), en tot wijziging en aanvulling, in verband daarmede, van eenige voorschriften van het Burgerlijk Wetboek laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 Februari 1901 (Staatsblad nº. 62)

VOORLOOPIG VERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS