Verslagen der Algemeene Rekenkamers in Nederland en in Nederlandsch-Indië, bedoeld in art. 79 Indische Comptabiliteitswet, 1902

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG