Vaststelling van het slot der rekening van de koloniale uitgaven en ontvangsten voor Suriname over het dienstjaar 1900

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG