Ontwerp van wet tot aanvulling en verhooging van het IIIde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1903

AANWIJZIGING EENER BIJVOEGING