Ontwerpen van wet tot verhooging en wijziging van de hoofdstukken V, II, VII B, III, IV, VI, VIII, IX en X der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1903

EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS