Instelling Fonds ter verbetering van de kustverdediging en wijziging Militiewet 1901 en de wet van 23 Mei 1899 (Staatsblad nº. 128)

MEMORIE VAN TOELICHTING