You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Ontwerp van wet tot wijziging en aanvulling van de wet van 12 Februari 1901 (Staatsblad nº. 64), houdende beginselen en voorschriften omtrent maatregelen ten opzichte van jeugdige personen en nadere wijziging en aanvulling van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek omtrent de ouderlijke macht en de voogdij en daarmede samenhangende artikelen, zoomede van een daarmede verband houdend voorschrift in het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering

EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS, MEMORIE VAN ANTWOORD