Ontwerp van wet tot aanvulling der Tiendwet 1907 (Staatsblad nº. 222)

EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS, MEMORIE VAN ANTWOORD