You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Ontwerp van wet tot wijziging en aanvulling van de wet van den 25sten Mei 1880 (Staatsblad nº. 88) tot instelling eener Rijkspostspaarbank, gelijk die is gewijzigd en aangevuld bij de wetten van 20 Juli 1895 (Staatsblad nº. 135) en 8 December 1906 (Staatsblad nº. 319)

EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS, MEMORIE VAN ANTWOORD