You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Ontwerp van wet tot wijziging en aanvulling van de wet van den 25steu Mei 1880 (Staatsblad nº. 88) tot instelling eener Rijkspostspaarbank, gelijk die is gewijzigd en aangevuld bij de wetten van 20 Juli 1895 (Staatsblad nº. 135) en 8 December 1906 (Staatsblad nº. 319)

VOORLOOPIG VERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS


Kamerstuk Eerste Kamer 1908-1909 kamerstuknummer 268 ondernummer 268