Aanvulling en wijziging van de wet van 9 Juli 1900 (Staatsblad nº. 112), houdende bepalingen ter voorkoming van bedrog in den boterhandel

ONTWERP VAN WET