Wijziging der wetten op de registratie-belasting, het zegelrecht op effecten, den accijns op de suiker en op het gedistilleerd

BIJLAGE VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING