Goedkeuring van het te Genève gesloten tractaat voor verbetering van het lot der gewonden en zieken, bij de legers te velde

ONTWERP VAN WET