Wijziging van eenige artikelen Ongevallenwet 1901, intrekking van art. 66 en invoeging van artikelen, na art. 30 en 60

VERBETERING VAN MISSTELLINGEN IN DE MEMORIE VAN TOELICHTING EN IN DE DAARBIJ BEHOORENDE BIJLAGE