Ontwerpen van wet tot vaststelling van de begrooting van uitgaven van het Fonds voor de uitvoering van de Tiendwet 1907 (Staatsblad n°. 222), voor het dienstjaar 1923

EINDVERSLAG VAN DE COMMISSIE VAN RAPPORTEURS