Ontwerp van wet tot goedkeuring van een overeenkomst met den Koninklijken Hollandschen Lloyd te Amsterdam, wegens het vervoer van de briefpost, welke in Nederland of in andere landen, waarvan één of meer havens worden aangedaan, met de stoomschepen van die Maatschappij wordt medegegeven

EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS