Ontwerpen van wet tot verandering in het Iste, IIde, IIIde, IVde, Vde, VIIde, VIIIste, IXde en XIde hoofdstuk en in de Additionnele Artikelen der Grondwet

VOORLOOPIG VERSLAG VAN DE COMMISSIE VAN RAPPORTEURS