Voorstel van verandering Iste t/m Vde, VIIde t/m IXde en XIde hoofdstuk en de Additionnele Artikelen der Grondwet

SUB-AMENDEMENTEN VAN DEN HEER SNOECK HENKEMANS OP DE GEWIJZIGDE AMENDEMENTEN VAN DE HEEREN BONGAERTS EN RUTGERS (stuk nº. 39)