Beperking van het verbod van hertrouwen, gelegen in artikel 90 van het Burgerlijk Wetboek

BIJLAGE TOT DE MEMORIE VAN ANTWOORD, HOUDENDE DEN TEKST VAN HET DOOR DE STAATSCOMMISSIE VOOR DE BURGERLIJKE WETGEVING AAN HET DEPARTEMENT VAN JUSTITIE INGEZONDEN ONTWERP VAN WET MET MEMORIE VAN TOELICHTING