Aanvulling en wijziging der bepalingen betreffende het strafrecht en de strafrechtspleging ten aanzien van personen bij wie tijdens het begaan van het feit gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing der geestvermogens bestond; aanvulling van de wet van 14 April 1886 (Staatsblad nº. 62) tot vaststelling der beginselen van het gevangeniswezen, enz.

Kamerstuk Tweede Kamer 1921-1922 kamerstuknummer 100 ondernummer 100