Ontwerp van wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening noodig voor den bouw van stuwcomplexen nabij Belfeld, Afferden en Grave ten behoeve van de kanalisatie van een gedeelte van de rivier de Maas

EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS, MEMORIE VAN ANTWOORD