Ontwerpen van wet tot goedkeuring van eene met de N.V. ,,Schipper's Hijschtoestellen Maatschappij tot vervaardiging en exploitatie van Mechanische Hijschtoestellen", gevestigd te Amsterdam, gesloten overeenkomst wegens ruiling van grond te Amsterdam

EINDVERSLAG VAN DE COMMISSIE VAN RAPPORTEURS