Motie van orde van den heer VAN RAVENSTEIJN betreffende intrekking der Stakingswetten en verhooging van het minimum der bezoldiging van het lager personeel in dienst van post, telegraaf en telefoon

Kamerstuk Tweede Kamer 1920-1921 kamerstuknummer 225 ondernummer 225