Inlichtingen op een adres van de directeuren der Post- en Telegraafkantoren te Almelo, Enschede en Hengelo (O.), e.a., houdende verzoek om verhooging van wedde ter vergoeding van geleden nadeel door eene onjuiste toepassing van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1918

Kamerstuk Tweede Kamer 1920-1921 kamerstuknummer 176 ondernummer 176