VERSLAG van door de vaste Commissies voor Justitie en voor Volksgezondheid met de Ministers van Justitie en van Sociale Zaken en Volksgezondheid gevoerd mondeling overleg betreffende de inbewaringstelling van de heer en mevrouw Meulenbelt in een psychiatrische inrichting

BIJLAGEN BIJ HET VERSLAG